My Favourite Soundtracks 3

Mar
31
Music/gigs
Sun 15:00 - 18:00
TSUEN WAN TOWN HALL
$50
72 TAI HO ROAD, N.T., HONG KONG
HONG KONG
TIME: 31 Mar 2019, Sun 15:00 to 18:00
Price: HK$50-HK$85 (HK$100-HK$170 for adults)
Venue address:
TSUEN WAN TOWN HALL
72 TAI HO ROAD, TSUEN WAN, N.T., HONG KONG